Tin tức

Khám phá “Ngôi nhà thứ 2” tại tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí

Số lượng du khách đến Việt Nam ngày càng tăng cùng với thu nhập người Việt ổn định tạo điều kiện cho BĐS nghỉ dưỡng phát triển. Trong đó, loại hình “ngôi nhà thứ 2” (second home) ven biển trở thành xu hướng mới thu hút nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng đa dạng […]

Khám phá “Ngôi nhà thứ 2” tại tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí

Số lượng du khách đến Việt Nam ngày càng tăng cùng với thu nhập người Việt ổn định tạo điều kiện cho BĐS nghỉ dưỡng phát triển. Trong đó, loại hình “ngôi nhà thứ 2” (second home) ven biển trở thành xu hướng mới thu hút nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng đa dạng […]

Khám phá “Ngôi nhà thứ 2” tại tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí

Số lượng du khách đến Việt Nam ngày càng tăng cùng với thu nhập người Việt ổn định tạo điều kiện cho BĐS nghỉ dưỡng phát triển. Trong đó, loại hình “ngôi nhà thứ 2” (second home) ven biển trở thành xu hướng mới thu hút nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng đa dạng […]

Khám phá “Ngôi nhà thứ 2” tại tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí

Số lượng du khách đến Việt Nam ngày càng tăng cùng với thu nhập người Việt ổn định tạo điều kiện cho BĐS nghỉ dưỡng phát triển. Trong đó, loại hình “ngôi nhà thứ 2” (second home) ven biển trở thành xu hướng mới thu hút nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng đa dạng […]

0901.09.2279